Start
OFERTA PDF Drukuj Email

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych Sp. z o.o. w ramach kompleksowego pełnienia funkcji Inwestora Zastępczego oferuje przejęcie na siebie obowiązków z zakresu:

 • programowania i planowania inwestycji  w zakresie nowoczesnych technologii, organizacji  i finansów,
 • załatwiania spraw terenowo-prawnych (wykupy terenów, podziały i scalenia terenów i działek, przekształcenia terenów na cele budowlane)
 • dokonywania niezbędnych uzgodnień, formalności i czynności prawnych prowadzącychdo uzyskania pozwolenia na budowę (warunki zabudowy i zagospodarowania terenu, opinie środowiskowe, aktualizacje map do celów projektowych)
 • przygotowania dokumentacji projektowej, technicznej i kosztorysowej (projektowanie oraz koordynacja wykonywanych odrębnie na zlecenie Klienta prac projektowych)
 • przygotowania niezbędnych materiałów przetargowych, SIWZ
 • organizowania przetargów na wykonawców robót budowlanych oraz dostawców wyposażenia obiektów
 • planowania procedur związanych z nadzorem i kontrolą nad wykonywanymi robotami budowlanymi
 • prowadzenia całościowego nadzoru inwestorskiego nad wszystkimi rodzajami i etapami robót
 • wykonywania zadań w systemie zastępstwa inwestycyjnego
 • bieżącej kontroli i oceny zaawansowania realizacji zadania wraz z analizą ekonomicznąoraz prowadzeniem okresowej sprawozdawczości związanej z nałożonymi na Klienta wymaganiami instytucji współfinansujących inwestycję
 • obsługi finansowo-księgowej inwestycji
 • zawierania umów z podmiotami biorącymi udział w realizacji inwestycji
 • wykonywania obowiązków z tytułu rękojmi za wady ( przeglądy w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym )
 • końcowego rozliczenia finansowego inwestycji
 • konsultingu  i doradztwa w zakresie inwestycji budowlanych
 • wykonywania analiz, ekspertyz i opinii technicznych wszelkich branż
 • zakładania i prowadzenia książek obiektów budowlanych wraz z dokonywaniem wymaganych Prawem Budowlanym okresowych kontroli stanu technicznego obiektów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Joomla themes created by Lonex.

KONTAKT

PRACOWNIA PSYCHOLOGICZNA

KAMILA RYMS

UL. Sienkiewicza 66a

06-400 Ciechanów

Godziny otwarcia

Poniedziałek – Piątek

16.00-20.00

Sobota-niedziela:

po uzgodnieniu telefonicznym

Tel. 503 113 443

email: kryms@o2.pl

NIP: 5661831120

Regon: 146153986

NR KONTA PKO BP:

29102015920000280202068559

PARTNERZY

 

 

___________________________

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 1 gość 

Odwiedziło Nas